maglehemkonst1

Konstnärer i och runt Maglehem

Pia Carlström
Gunilla Widholm
Anna Rochegova-Cederholm
Malin Schönbeck
Irene Trotzig
Jan-Bertil Andersson
Åke Carlström
Annika Fajersson
Sophie Callmer
Martin Stoltze
Max Hillfon
Freja Hillfon
Märta Hillfon
Christer Wedman
Erika Wedman
Håkan Berg

Maglehemsinstitutioner

Vi i Maglehem
www.maglehem.com
Maglehems Frivilliga Brandkår
Maglehems Bygdegård
Solgården Maglehem
Blåherremölla Kvarn & Café

Ramar i Maglehem/Gunilla Jones