Program våren 2022
Söndagen den 6 mars kl. 14.00 i Brandkårsstugan i Maglehem

Kulturföreningen visar filmen ”Bortom det synliga”. Filmen om konstnärinnan Hilma af Klint! Hennes ”upptäckta” konstnärskap tog konstvärlden med storm.

Söndagen den 10 april

kl. 14.00: Kulturföreningens Årsmöte
15.00: Museichefen Lena Alebo och konstpedagogen Maria Heijbel från Österlens Museum berättar om ”Konstnärer på Österlen vid förra sekelskiftet”.

Lördagen den 7 maj mellan kl. 11.00 – 15.00
arrangerar kulturföreningen den traditionella ”Maglehemsdagen” på torget i Maglehem.

Söndagen den 22 maj kl. 14.00 – 16.00: ”Det vilda livet i trädgården”

På den Biologiska Mångfaldens Dag besöker vi Sophia Callmer och Martin Stoltze på Lillehemsvägen 166. Vi hör om trädgård med naturen som inspiration, om vilda växter, ängar, fjärilar och om sandjordens utmaningar. Vi känner de båda kanske mer som företagarna i ”Drakängen Natur och Trädgård”                                                                                 

Måndagen den 6 juni, Nationaldagen, kl. 14.00 – 16.00

”Haikuvandring” i Kumlan/Drakamöllans naturreservat under ledning av Sten Svensson från ”Svenska Haikusällskapet”. Vi får en introduktion i konsten att skriva ”haikudikter”. Alla får tillfälle pröva formulera sig i denna uråldriga japanska diktform.
Läs mer om programmet våren 2022

——————————————————————————

Program hösten 2021
Söndagen den 17 okt. kl. 14.00. Guidat besök i Degeberga Hembygdspark.Hembygdsföreningens ordförande Carl Erik Jarlesäter och tidigare stugfogden Lars Bengtsson hälsade oss välkomna till hembygdsparken. Vi träffades inne i hembygdsgården/Sövde Prästgård för information. Sen blev det visning av stugorna Lunnahöja och Backstugan. Därefter besök i Ivar Johnson-muséet och slutligen in i Vagnsmuséet. Då gårdscaféet stängt för säsongen hade deltagarna tagit med lite fika själva.

Söndagen den 30 oktober kl. 14.00.Besök i Tomelilla Konsthall. Konstnären själv Jennifer Forsberg visade och berättade om sin nya utställning i konsthallen.

Program våren/sommaren 2021

• 8-25 juli. Sommaren 2021 fortsatte Maglehems kulturförening att sätta fingret på stora konstnärskap som på olika sätt har anknytning till ”konstnärsbyn” Maglehem. Vi hade det stora nöjet att kunna arrangera en utställning på ROOTH:MAGLEHEM med keramikern/formgivaren Lisa Larson och formgivaren/konstnären Gunnar Larson som ända sedan 1962 haft gården uppe på Vången som sin sommarbostad och ateljé, i Maglehem. Läs mer om utställningen.

• Söndagen den 16 maj kl. 14.00Kulturföreningen tillsammans med Peter Nilsson och Maj-Britt Jonsson gav medlemmarna tillfälle uppleva en prunkande Rhododendronträdgård mitt i Maglehem. En utomhusfest i färg och grönska. Peter och Maj-Britt delade med sig av sitt stora trädgårdsintresse. De berättade och vägledde oss igenom hur man anlägger och upprätthåller en trädgård med så kallade Surjordsväxter speciellt då Rhododendron och Azalea. Peters trädgård ligger på Sockenvägen 81 i Maglehems tätort.

Program 2020

Söndagen den 1 mars kl. 14.00 i Brandkårsstugan, Maglehem
Vi visade filmen ”Ester Blenda” från 2016. Filmen är en känslofylld berättelse om Ester Blenda Nordströms spektakulära liv i det tidiga 1900-talet. Hon var en banbrytande journalist och författare, först i Sverige att wallraffa och hennes flickböcker kom att inspirera till flera av Astrid Lindgrens mest kända gestalter. Ester Blenda levde sitt liv fullt ut och utan kompromisser med tidens konventioner.
Söndagen den 26 juli kl. 18.00 i Maglehems kyrka
Den internationellt kände gitarristen Tomas Janzon gav en solokonsert på klassisk gitarr i Maglehems kyrka under rubriken ”Från Bach till Jazz”. En musikalisk resa som också innehöll improvisation och folkton. Detta var ett samarbete mellan Kulturföreningen och Degeberga – Everöds församling.
nordstromLördagen den 5 sept. till och med Söndagen den 13 sept i galleri ROOTH:MAGLEHEM
Utställningen ”Gerhard Nordström – Sommaren 1970. Vietnamkriget i Maglehem”. I samarbete med Skissernas Museum i Lund, Jönköpings Läns Museum samt Suzanne Nordström visade vi ett antal originalverk av Gerhard Nordström från den mycket omtalade och kontroversiella sviten ”Sommaren 1970”.
Tre kvällar under vecka 37 (13-19 september) visade filmaren Anna Friedrich sin dokumentärfilm om Sven- Axel Nilsson på Bygdegården i Maglehem.
150 personer såg den mycket fina filmen ”Coming out for a real time for a while”. Filmen visar Sven-Axel och hans vardag på gården Maglehem No. 7. Filmen har deltagit i flera filmfestivaler och kommer att visas under 2021 ännu en gång för de som inte fick möjlighet att delta denna gång.
Föreningen och Anna F planerar också visa filmen om Kurt Gösta Hillfon sommaren 2021.

——————————————————————————

Program hösten 2020

Sven-Axel Nilsson från gården Maglehem No. 7 och filmaren Anna Friedrich presenterade och visade filmen ”Coming out for a real time for a while” under tre kvällar 9 – 13 september.

”Sommaren 1970” heter en ikonisk svit av målningar gjorda av konstnären Gerhard Nordström. Denna sommar för 50 år sedan kom han tillsammans med sin familj till idylliska Maglehem för att måla landskap. Under arbetets gång visades i Time Magazine dokumentära fotobilder från den förfärliga massakern av 503 kvinnor och barn i byn Song My 1968 mitt under Vietnamkriget.

Mer information se Höstrapport 2020

——————————————————————————

Program hösten 2019

• Söndagen den 29 september
Årsmöte i Brandkårsstugan kl. 14.00
Vid årsmötet  presenterade Mats Österberg ett förslag på förnyelse av torgmiljön i Maglehem.

• Söndagen den 27 oktober
Konst-workshop med Gunilla Jones
Brandkårsstugan kl. 14.00

• Söndagen den 24 november
Konstbesök hos Håkan Berg
Kl. 14.00

Program våren/sommaren 2019

Medlemsavgift 100kr per person betalas till Bg. 348 – 9838

PS: MAGLEHEMS KYRKA. ÖPPETHÅLLANDE UNDER SOMMAREN 2019…
Maglehems kyrka, denna vackra och historiska sevärdhet med kalkmålerier, unik dopfunt med mera, med mera, kan inte hållas öppen under sommaren utan att frivilliga volontärer ställer upp och är på plats under själva öppethållandet.
Ni som känner att ni skulle vilja engagera er som volontär för detta hör av er till kyrkorådet via Ingrid Alfe (ingrid.alfe@gmail.com) och ange vilka veckor, dagar och tider du kan vara i kyrkan.
Församlingen är tacksam om du vill hjälpa till.


 

2018 års höstprogram

________________________________________________

2018 års vårprogram

Söndagen den 28 januari kl. 14.00 då vi visar filmen om 1800-talets fantastiske engelske ”ljusmålare” J.M. William Turner.
Som vanligt dricker vi sen kaffe och småpratar om filmen.
Platsen är Brandkårsstugan invid Torget i Maglehem.
Vårens höjdpunkt är sedan den stora utställningen på Maglegårda och på Blåherre Mölla den 30 mars – 8 april.
Den 50-åriga jubileumsutställningen  ”Maglehem – startplats för världens första konstrunda”. (Namnet 1968 var då: ”Konstrond i Hanöland”)
Vi visar verk av de konstnärer som startade det hela. Bland annat Björn Flygare, Bengt Fredriksson, Lars Vikström, Ivar Ekelund m.fl.
Flera av dem utgjorde sedan kärnan vid bildandet av Östra Skånes Konstnärsgille 1974 som alltfort driver Konstrundan vidare.
Utställningen är ett samarbete mellan Kulturföreningen och Blåherremöllas Vänner.

”Maglehemsdagen” arrangerar vi sen traditionellt första lördagen i maj månad, Lördagen den 5 maj kl. 11.00 -15.00.

Under maj månad gör vi en natur- och kulturexkursion i Julebodaåns vackra dalgång tillsammans med kunniga guider
Detta program återkommer vi med detaljer till när det hela är spikat.

Örlogsstaden Karlskrona besöker vi gemensamt under juni månad för en guidad rundtur på örlogsvarvet och i dess omgivningar. UNESCO har ju dessutom utsett hela staden till ett så kallat ”världsarv”. För er som inte varit där är det ett ”måste-besök”.


2017 års sommar och höstprogram 

Söndagen den 25 juni kl 14.00

Invigning av utställningen Historiska kartor över Maglehem med omnejd
på Blåherre Mölla. Carl Piper, slottsherre på Christinehof, inviger.
Därefter föredrag av Gert Lagerstedt.
Öppettider 25/6-2/7 kl 11.00-17.00. Kaféet är öppet
För öppettider därefter – se Blåherremöllas vänners hemsida.
Kartutställning

Lördagen den 1 juli kl 14.00 – 14.45 på Blåherre Mölla
Österlen berättar.
En spännande vandring för barn med möllaren. Hur gjorde man egentligen mjöl förr?
Ingen förhandsbokning och fritt inträde. Kaféet är öppet

Söndagen den 2 juli kl 14.00 – 14.45 på Blåherre Mölla
Österlen berättar.
Tro det om Du vill. Lars Cederholm berättar om många somrar på Knäbäck.
Ingen förhandsbokning och fritt inträde. Kaféet är öppet.

Söndagen den 27 augusti kl 11.00 – 12.30
Besök på Wanås med guidad visning. Avresa med egna bilar från torget i Maglehem kl 10.00. Max 30 personer och anmälan till Bodil Bergman. Föreningen bjuder på guidningen och deltagarna betalar själv entré.

Söndagen den 24 september kl 14.00
Årsmöte på Blåherre Mölla eller i Brandkårsstugan.

Söndagen den 29 oktober kl 14.00 på Blåherre Mölla
”Poesi genom Europa” med poeten Freke Räihä från Degeberga

Söndagen den 26 november kl 14.00
”Konstnärer i Skåne” Thomas Håkansson berättar


2017 år vårprogram

Söndagen den 22 januari kl 14.00 på  Blåherre Mölla.

Kulturbio: Vi visar Milos Formans film om konstnären Francisco Goya, ”Goyas´s Ghosts”. I filmen, som utspelar sig i Spanien 1792, berättar konstnären Goya historien om den tidens politiska och konstnärliga oro. Inkvistionen härjar som värst i Spanien och skördar sina offer.

Söndagen den 19 februari kl 13.15 (OBS! tiden) Torget i Maglehem.

Vi åker gemensamt till Tomelilla Konsthall för guidad visning av den aktuella utställningen: Sweden-China-ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst.  (Kulturföreningen planerar på något års sikt ett konstnärligt utbyte med konstnärer från Kina förmedlat genom Lisa Appelqvist, Kristianstadsbladet)

Söndagen den 23 april kl 14.00 på Blåherre Mölla.

Mölleägaren/Byggnadsvårdaren Ingmar Melin föreläser om sina aktuella byggnadsvårdsprojekt och om vård av äldre kulturbyggnader i allmänhet.

Lördagen den 6 maj kl 11.00 – 15.00 Magkehemsdagen
I anslutning till torget i Maglehem. Se separat sida!

Söndagen den 7 maj kl 14.00  Håkan Bergs ateljé, Sockenvägen 43

”Konstutbytesresa till Japan”. Håkan berättar och visar bilder från ett konstnärligt äventyr i Japan 2016.

 

11-14 maj ”Maglehem intar Berlin”

Utställning med Maglehems- och Olserödskonstnärer i Berlin, inklusive bussresa.

Söndagen den 4 juni kl 14.00 Bengt Davidssons gård, Lillehemsvägen 144

”Kulturvandring” Bengt Davidsson inleder med sin egen gårds historia och leder oss runt i omgivningarna, visar och berättar historierna om Anders Yngves soldattorp, Lillehems Mölla mm. Klädsel för vandring! Föreningen bjuder på fika under paus i Kulturvandringen.

Som vanligt bjuder föreningen på kaffe och bulle vid samtliga arrangemang. Entréavgift 50:- kr.

Blåherre Mölla


2016 års höstprogram                                                                                                                    PDF

Årsmöte Söndagen den 25 september kl. 14.00 på Blåherremölla.

Vid detta tillfälle kommer vi också att visa en unik film från vardagslivet i Knäbäck innan rivningen och ett litet klipp från själva rivningen.
Till detta visar vi också ett bildspel med färgkritsteckningar på samtliga Knäbäckshus vid sekelskiftet 1800/1900 gjorda av konstnären Albert Svärdh.


Söndagen den 23 oktober kl. 14.00 Olseröds Konsthall

Anette och Axel Mörner berättar om sina visioner för konsthallen och om de utställningar som visats. Vi kommer också få tillfälle att besöka själva gården.

Entréavgift: 50kr


Söndagen den 13 november kl. 14.00 på Blåherremölla

Vi har glädjen att hälsa skulptören Ulla Viotti välkommen till Blåherre Mölla för att berätta om sitt framgångsrika och intressanta konstnärsskap.

Entréavgift: 50kr


Söndagen den 4 december kl. 14.00 på Blåherremölla

Vi avslutar hösten med att lyssna till Jens Persson som kommer att berätta om alltid aktuella Afghanistan ur ett både politiskt/militärt samt kulturellt perspektiv.

Entréavgift: 50kr2016 års vinter och vårprogram

PDF

Söndagen den 24 januari kl. 14 på Blåherremölla

Mitt liv som gallerist. Möt Thomas Wallner, som berättar fritt från hjärtat.
Han startade sitt första galleri 1974 och har sedan 2011 Galleri Thomas Wallner i Simris.

Entréavgift: 50kr
Kaffe och kaka: 25 kr


Söndagen den 6 mars kl. 14 på Blåherremölla

Konstälskaren och läkaren Nils Tryding berättar och samtalar om sitt liv och om den fantastiska Miro-samlingen!

Entréavgift: 50kr
Kaffe och kaka: 25 kr


Söndagen den 2 april kl. 18 Håkan Bergs atelejé

Vi är välkomna hem till Håkan Bergs ateljé på Sockenvägen 43!
Håkan berättar om sitt konstnärskap och sina konstverk i anslutning till Påskrundan.


Söndagen den 17 april kl. 14 Studioglas i Maglehem

Vi träffar konstnärerna Teresa och Jonas Rooth på Maglehem 23:64.
De kommer att presentera sina respektive konstnärskap och planer för Maglehem 23:64 som inkluderar utställning och café. (fd. Pelles Pizza).


Söndagen den 15 maj Diabasgruvan i Hägghult

Heldagsutflykt i bil till diabasgruvan i Hägghult, Lönsboda.(Stenkonstens ”mecka”.)
Gruvföreningen Svarta Bergen guidar och visar runt.
Medhavd mat äts i gruvstugan.


Söndagen den 23 juni på Maglegårda

Vi inviger årets midsommar-utställning på Maglegårda som pågår till söndagen den 3 juli.
Årets tema är ”Textilier nu och då”.

Läs mer: