Maglehemsdagen arrangeras traditionellt varje år första lördagen i maj månad . På Maglehemsdagen vill vi hälsa alla välkomna till Maglehem – En Plats på Jorden! Det är den dag då olika verksamheter och företag marknadsför och säljer sina idéer och produkter omkring vårt lilla torg.
Till följd av Corona-Pandemin ställdes Maglehemsdagen in 2020 och den ställs även in 2021. 

Men nu anordnas den på nytt lördagen 7 maj 2022.

 

 Se hela programmet