MAGLEHEMS KYRKA. ÖPPETHÅLLANDE UNDER SOMMAREN 2019…
Maglehems kyrka, denna vackra och historiska sevärdhet med kalkmålerier, unik dopfunt med mera, med mera, kunde inte hållas öppen under sommaren utan  frivilliga volontärer ställde upp och var på plats under själva öppethållandet.