Styrelse 2022-23:

Ordförande: Gösta Eklund
(och föreningens kontaktperson) – gosta.eklund@telia.com
Kassör: Ingrid Strandberg
Sekreterare: Lars Bengtsson
Övriga ledamöter: Bodil Bergman och Erica Wedman
Suppleant: Anders Blomdahl

Hemsidesredaktör:

Lars Eklund: sydasien@sydasien.se

Facebook:

https://www.facebook.com/maglehemskulturforening/

Konstnärer i och runt Maglehem, med eventuella hemsidor

Christer Wedman
Erika Wedman
Håkan Berg
Sophia Callmer
Sven Åke Svenssonhttp://www.svenake.com/
Gunilla Widholm  https://www.gunillawidholm.se
Anna Rochegova-Cederholm – https://www.annarochegova.com
Malin Schönbeck – https://www.malinschonbeck.se
Irene Trotzighttps://www.irenetrotzig.com
Åke Carlströmhttp://www.akecarlstrom.se
Pia Carlströmhttp://www.piacarlstrom.se
Max Hillfonhttps://www.konstsallskapetvagase.com/curt-hillfon
Freja Hillfonhttps://www.gazzine.com/keramik-och-konst-frejas-livsval-och-ett-arv-att-forvalta/
Märta Hillfon
Annika Fajersson
Jonas Rooth https://jonasrooth.com/

Maglehemsinstitutioner

Vi i Maglehem
www.maglehem.com
Maglehems Frivilliga Brandkår
Maglehems Bygdegård
Solgården Maglehem
Blåherremölla Kvarn & Café
Ramar i Maglehem/Gunilla Jones