Styrelse 2020-21:
Gösta Eklund (Ordförande): gosta.eklund@telia.com
Ingrid Strandberg (Kassör): ingrid@oesterberg.net
Anders Blomdahl (sekreterare): anders.blomdahl@telia.com
Bodil Bergman: bodilb@telia.com
Erica Wedman: ericawedman@yahoo.se
Lars Bengtsson (suppleant):

Hemsidesredaktörer:
Gösta Eklund: gosta.eklund@telia.com
Lars Eklund: sydasien@sydasien.se

Facebook: https://www.facebook.com/maglehemskulturforening/

Konstnärer i och runt Maglehem

Pia Carlström
Gunilla Widholm
Anna Rochegova-Cederholm
Malin Schönbeck
Irene Trotzig
Jan-Bertil Andersson
Åke Carlström
Annika Fajersson
Sophie Callmer
Martin Stoltze
Max Hillfon
Freja Hillfon
Märta Hillfon
Christer Wedman
Erika Wedman
Håkan Berg

Maglehemsinstitutioner

Vi i Maglehem
www.maglehem.com
Maglehems Frivilliga Brandkår
Maglehems Bygdegård
Solgården Maglehem
Blåherremölla Kvarn & Café

Ramar i Maglehem/Gunilla Jones