13 – 15 juli sommarutställning med ÖSKG-konstnärer

Den 13 – 15 juli arrangerar vi en Sommarutställning tillsammans och kulturarbetare vi har inom området Maglehem/Olseröd och Lillehem. Temat för utställningen är att samla ihop alla de anhöriga till dessa fjorton konstnärer som är eller har varit konstnärer/kulturarbetare. Vi speglar släktskapet och inspirationen och talangen som härrör ur samma kreativa centrum som en familj utgör och sprider sig över generationsgränser.
Utställningen under dessa tre dagar är i den fina utställningslokalen som vi har genom Byastugan i Olseröd.
För helheten i programmet, se affisch:

Samtidigt som utställningen pågår 13 – 15 juli håller samtliga representerade konstnärer sina ateljeer öppna för allmänheten.
Vi bjuder alltså på en generös men mindre Sommarkonstrunda!

Utställningen invigs lördagen den 13 juli kl. 12.00. Vi inleder med en paneldiskussion mellan samtliga konstnärer om skapandets förmåga att inspirera till egen konstnärlig verksamhet så som det nu visar sig i de familjer vi presenterar i utställningen.

Kultur- och Fritidschefen Ulrika Cedell inviger utställningen kl. 12.00 den 13 juli.

Till vernissagen bjuder familjen Castell på musikalisk underhållning.

En av huvudpunkter på Sommarutställningen är diskussionen mellan alla inblandade konstnärer, med Pia Carlström som samtalsledare. Vi har i anslutning till detta bett dem skriva ner hur de själva har inspirerats av sin föräldrar-äldre släktingar samt hur de i sin tur har inspirerats sina barn/barnbarn att följa i konstens spår.
Länkar till dessa dokument:

2 generationer Carlström

2 generationer TROTZIG

2 generationer Wedman

3 generationer Castell

3 generationer Svenson

4 generationer Fajersson

4 generationer Rochegova

4 generationer Rooth