Maglehems Kulturförening tilldelas Kristianstads kulturpris 2023i

Kulturföreningens konstutställning 2023
– bilder av Håkan Berg, Annika Fajersson och Sophia Callmer

Kulturföreningens kompletta program för 2023

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2023
Medlemsavgiften på 100:- skickas enklast via Swish på nr: 1233145273 eller sätt in på Bg 348-9838.
Glöm inte att alltid ange namn (för nya medlemmar också e-post!!

Sommaren 2021 satte Maglehems kulturförening fingret på ytterligare ett stort konstnärskap som har anknytning till ”konstnärsbyn” Maglehem. Vi hade det stora nöjet att under perioden 8-25 juli arrangera en utställning med keramikern/formgivaren Lisa Larson och formgivaren/konstnären Gunnar Larson som ända sedan 1962 haft gården uppe på Vången som sin sommarbostadoch ateljé, i Maglehem. Läs mer om utställningen.

Möt Maglehems konstnärer. Presentation av 15 aktiva konstnärskap.

MAGLEHEMS BOULESÄLLSKAP
Boulesällskapet hälsar alla gamla och nya spelare välkomna till spel ons-, lör, och söndagar kl. 16.00 på boulebanan vid torget i Maglehem. Glöm inte att den sociala samvaron är lika viktig som själva boulespelandet. Kom med och öppna upp för nya bekantskaper.

Maglehems kulturförening på Facebook