Gösta Eklund, nöjd ordförande i Maglehems kulturförening som får kommunens kulturpris 2023. Bild: Birgitta Mattisson/Kristianstadbladet

– Vi är otroligt glada och stolta, vi sällar oss till en skara av fantastiska kulturpristagare, säger Gösta Eklund, en överraskad ordförande för  Maglehems kulturförening efter beskedet att Maglehems Kulturförening tilldelas Kristianstad kommuns kulturpris för 2023. Prissumman är på 50 000 kronor.
Besiutet tlllkännagavs den 14 september  vid  en presskonferens med kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson (M).
– Maglehems kulturförening gör massor för många människor. De gör en kulturgärning, säger hon. .
Priset delas ut vid den stora Kulturgalan i Kristianstad fredag den 17 november.
Motiveringen lyder:

”Årets kulturpristagare bygger sin verksamhet utifrån det unika i bygdens identitet. En plats på jorden där många erkända konstnärer, inspirerade av ljuset och det pastorala landskapet, lever och verkar. På denna plats startade konstrundan 1968, på initiativ av elva lokala konstnärer. Målet har varit att skapa en mötesplats för konst och kultur inom alla dess uttrycksformer, genom att lyfta fram och utveckla ortens särprägel..Idag ett uppnått mål som förvaltas väl och utvecklas med hög dignitet, kreativitet och beslutsamhet.
Det lokala konst- och kulturlivet visas i arrangemang där besökaren kommer nära den konstnärliga processen och kopplingen mellan motiv, inspiration och känsla.
Med konstutställningar och konstnärsutbyten som rönt internationellt intresse, och visats vid Moskvas Museum för Modern Konst och Berlins Kunstraum Bethanien i Kreuzberg, har årets kulturpristagare visat den lilla ortens och den lilla föreningens plats i världen.