maglehemloggax

Syfte:

Föreningen vill bidra till att stärka och utveckla identiteten i Maglehem med omnejd genom att aktivt understödja konstnärlig verksamhet och de i bygden boende konstnärerna. Konst avser all skapande verksamhet såsom grafik, måleri, skulptur, film, foto, poesi, dans, musik och teaterverksamhet. Vi vill också skapa möten och samtal mellan konstnärligt verksamma människor och den konstintresserade publiken. Sådana samtal kan bara öka människors förmåga att se helhet och därmed skapa ytterligare grogrund för bygdens utveckling och det sociala livet människor emellan.
Inte minst vill vi nå den yngre publiken för att positivt påverka deras utveckling mot vuxenlivet bland annat genom att stödja kreativt entreprenörskap.

Lokal identitet:

Maglehem har alltsedan femtiotalet varit en magnet för konstnärer. Ursprungligen drogs framför allt landskapsmålare hit på grund av det speciella ljus som utmärker trakten och kustbandet kring Hanöbukten. Med tiden har bredden på konstskapandet vidgats och nu räknar vi en mångfald av konstuttryck som skapar förutsättningar för inflyttning i bygden. Konstrundan har historiskt sitt ursprung i Maglehemstrakten och genom det arvet vill Maglekultur fortsätta och stärka traktens identitet som ett centrum för konst och kultur. Maglehems by har till exempel 10,000 tals besökare varje påsk som kommer för att titta på den kvalitet och det mångfald som konstnärerna här erbjuder.

Verksamhetsform:

Föreningen drivs som en ideell förening under namnet: Kulturföreningen Maglehem En Plats på Jorden, med egen hemsida på: www.maglekultur.se. Föreningen har sedan 2008 bedrivit en omfattande programverksamhet med utställningar, föreläsningar, samtal runt kultur genom besök hos traktens konstnärer mm.

Föreningens styrelse 2020/2021

Ordförande: Gösta Eklund
Ledamöter: Ingrid Strandberg,  Bodil Bergman, Erica Wedman och Anders Blomdahl
Suppleanter: Lars Bengtsson
Revisorer: Magnus Hasselberg och Gunilla Jones
Valberedning: Annika Fajersson och Mats Österberg (sammankallande)

Läs föreningens stadgar här.

Läs Verksamhetsberättelse 2019-2020

Föreningens styrelse sammanträder i anslutning till  programdagarna och årsstämma hålls i Maglehem varje år senast i september månad.
Medlemskapet är öppet och kostar 100 kronor om året. Betalas till bankgiro: 348 – 9838. Glöm inte ange namn och ev. ändrad mailadress.
Det går lika bra att SWISHA medlemsavgiften på nr: 1233145273

Organisationsnummer: 802443-7702