Om kulturföreningen

maglehemloggax

Syfte:

Föreningen vill bidra till att stärka och utveckla identiteten i Maglehem med omnejd genom att aktivt understödja konstnärlig/kulturell verksamhet och de i bygden boende konstnärerna. Föreningens konst- och kulturverksamhet omfattar all skapande verksamhet såsom grafik, måleri, skulptur, film, foto, poesi, dans, musik, teater mm. Vi vill också skapa möten och samtal mellan konstnärligt/kulturellt verksamma människor och den konst- och kulturintresserade allmänheten. Ambitionen är att genom kreativa möten mellan människor öka vår gemensamma förmåga att se helheter och därigenom skapa grogrund för bygdens hela utveckling. Vi vill bygga sociala mötesplatser för upplevelser och engagerade samtal människor emellan.
Vi vill också nå den yngre generationen för att positivt påverka deras utveckling mot ett aktivt vuxenliv.

Lokal identitet:

Maglehem har alltsedan femtiotalet varit en magnet för konstnärer och kulturellt aktiva människor. Ursprungligen drogs framförallt landskapsmålare hit på grund av det speciella ljus som utmärker trakten och kustbandet kring Hanöbukten. Med tiden har bredden på konstskapandet vidgats och nu räknar vi en mångfald av konstuttryck som skapar förutsättningar för inflyttning i bygden.
Konstrundan startades av elva konstnärer i Maglehemstrakten 1968 och med det arvet vill Maglehems Kulturförening fortsätta och stärka traktens identitet som ett centrum för konst och kultur. Maglehem har tiotusentals besökare varje påsk för att titta på konst med den kvalitet och den mångfald som konstnärerna här erbjuder.

Verksamhetsform:

Föreningen drivs som en ideell förening under namnet: Maglehems Kulturförening.
Föreningen har sedan 2008 bedrivit en omfattande program- och utställningsverksamhet med såväl lokala som internationella utställningar, föreläsningar, filmvisningar och ateljébesök hos traktens konstnärer mm.
Vår webbadress är: www.maglekultur.se

Föreningens styrelse:

Se kontaktsidan
Föreningens styrelse sammanträder i anslutning till  programdagarna och årsstämma hålls i Maglehem varje år senast i maj månad.

Stadgar:

Stadgar antagna 2021
Organisationsnummer: 802443-7702

Medlemsskap:

Medlemskapet kostar 100 kronor om året.
Betalas till bankgiro: 348 – 9838 eller SWISHA medlemsavgiften på nr: 1233145273
Glöm inte ange namn och ev. ändrad mailadress.