2021-10-31 Tomelilla Konsthall

31 oktober 2021 var vi på Tomelilla Konsthall och fick en guidad tur av konstnären själv dvs Jennifer Forsberg. Mycket intressant och givande. Stort tack Jennifer.

Texter och bilder hämtad från Facebook.