Maglehems Kulturförening – Vårrapport 2020

Kära medlemmar!
Vi börjar se sommarljuset igen efter ett mardrömslikt år.
Kulturföreningen tillsammans med Peter Nilsson och Maj-Britt Jonsson ger nu medlemmarna tillfälle uppleva en prunkande Rhododendronträdgård mitt i Maglehem. En utomhusfest i färg och grönska.
Peter och Maj-Britt delar med sig av sitt stora trädgårdsintresse. De berättar och vägleder oss igenom hur man anlägger och upprätthåller en trädgårdb med så kallade Surjordsväxter speciellt då Rhododendron och Azalea.

Peters trädgård ligger på Sockenvägen 81 i Maglehems tätort.
Studiebesöket är söndagen den 16 maj kl. 14.00.
Då deltagarantalet är begränsat vill vi ha anmälan på mail eller SMS senast 14 maj. Alla får besked om deltagande. För de som eventuellt inte får plats denna gång så meddelar vi en ny tid för visning av trädgården.
Anmälan senast 14 maj på mail till: (gosta.eklund@telia.com) eller SMS på telefonnummer: 0702838504.
PS: För full tillgång till informationo omkring sommarens ”Lisa och Gunnar Larson-utställning” – glöm inte…
medlemsavgiften är 100 kronor/person. Till bankgiro BG: 348 – 9838 eller Swisha på nr: 1233145273