Berlin-Maglehem-utställning 2015

Se utställningsaffischen

Massmedia om utställningen

berlin-i-maglehem-aMaglehems Kulturförening har under flera resor till Berlin sökt sig fram till ett antal internationellt välkända Berlinbaserade konstnärer som genom sitt kreativa och unika bildspråk förmedlar engagemang och utvecklande utmaningar.
Syftet med dessa konstdagar i Maglehem 2015 var att engagera betraktaren i en sinnesrik upplevelse som förmedlar en djupare förståelse för vägen från idé fram till det färdiga verket. Var finns balansen mellan tanke, idé och den intuitiva känslan för vad som skall hända härnäst? Handlar det om att hitta balans eller rent av att hitta obalansen? Hur går man vilse och vad hittar man i dessa spännande irrfärder? Hur kan denna utställning beröra så att alla som besöker oss kommer härifrån med en känsla av skapandets villkor och nya insikter och verktyg för att öka förmågan till seendets stora konst?
berlin-i-maglehem-bDet blev en storartad utställning där bland annat Leonid Sokhranski kom att återbörda kanonerna från Poltava till Sverige i form av en klockstapel med ryska kyrkklockor. Samtidigt kom ett liknande torn att byggas i Poltava där kyrkklockorna ersatts med kanoner.Som illustration till titeln Berlin – Maglehem, konsten och vägen dit, kom Sandra Meisel att samla in objekt på sin bilfärd mellan Berlin och Maglehem. Dessa objekt ingick i det verk som kom att skapas på plats. Därmed tog Sandra Meisel på siguppgiften att anslå tonen mellan den sökande processen och det färdiga verket genom att inte resa längs en rak linje mellan Berlin och Maglehem.Utställningen var öppen mellan den 18–28 2015 kl. 11–16 varje dag på Maglegårda i Maglehem och i konstnärernas ateljéer.

Maglehemskonstnärerna som var värdar åt de ryska utställarna.