Lisa Larsson
Gunnar Larsson

Sommaren 2021  valde kulturföreningen att visa upp stora konstnärskap som på olika sätt har anknytning till ”konstnärsbyn” Maglehem. Vi hade glädjen att kunna presentera en spektakulär sommarutställning med två konstnärer med stark Maglehems-anknytning den 8 – 25 juli 2021.

För första gången visade vi keramikern LISA LARSON och formgivaren/konstnären GUNNAR LARSON i en gemensam utställning i Maglehem i galleri ROOTH:MAGLEHEMpå Julebodavägen.

Vi visade unika föremål tillsammans med serie tillverkade produkter av Lisa samt konst av maken Gunnar. Familjen Larson hade tillsammans med projektgruppen samlat ihop och gjort ett urval av föremål till utställningen. Sönerna Mattias och Andreas var Curatorer för utställningen nere i Jonas och Teresa Rooths galleri.

Lisa och Gunnar Larssons gård uppe på Vången har varit deras gemensamma sommarbostad/arbetsplats ända sedan 1960-talet. Lisa närvarade själv under utställningen. Gunnar Larson gick tyvärr bort sommaren 2020.

Utställningen hölls öppen under perioden 8-25 juli, dagligen onsdag-söndag från kl. 12.00 – 17.00. Summa summarum 14 öppetdagar (stängt måndagar och tisdagar).
Maglehems Kulturförening var huvudansvarig för utställningen. Projektledare var Gösta Eklund och i projekt gruppen ingick Mats Österberg och Jonas Rooth. Styrelsen i kulturföreningen var med i förberedelser och beslut som avsåg inriktning, ekonomi och genomförande.