Lisa Larsson
Gunnar Larsson

Sommaren 2021 fortsätter kulturföreningen att visa upp stora konstnärskap som på olika sätt har anknytning till ”konstnärsbyn” Maglehem. Vi har nu glädjen att kunna presentera en spektakulär sommarutställning med två konstnärer med stark Maglehems-anknytning den 8 – 25 juli 2021.
För första gången visar vi keramikern LISA LARSON och formgivaren/konstnären GUNNAR LARSON i en gemensam utställning i Maglehem i galleri ROOTH:MAGLEHEM på Julebodavägen.

Vi kommer att visa unika föremål tillsammans med serietillverkade produkter av Lisa samt konst av maken Gunnar. Familjen Larson ansvarar för att tillsammans med projektgruppen samla ihop och göra ett urval av föremål till utställningen. Sönerna Mattias och Andreas kommer att vara Curatorer för utställningen nere i Jonas och Teresa Rooths galleri.

Lisa och Gunnar Larssons gård uppe på Vången har varit deras gemensamma sommarbostad/arbetsplats ända sedan 1960-talet. Lisa kommer att närvara själv under utställningen. Gunnar Larson gick tyvärr bort sommaren 2020.

Utställningen kommer att hållas öppen under perioden 8-25 juli, dagligen onsdag-söndag från kl. 12.00 – 17.00. Summa summarum 14 öppetdagar (stängt måndagar och tisdagar).
Maglehems Kulturförening är huvudansvarig för utställningen. Projektledare är Gösta Eklund och i projektgruppen ingår Mats Österberg och Jonas Rooth. Styrelsen i kulturföreningen är med i förberedelser och beslut som avser inriktning, ekonomi och genomförande.