2011 års utställning av Maglehemskonstnärer i Moskva kom till stånd som ett resultat av ett initiativ till en samlingsutställning av dessa konstnärer på Aoseum i Åhus 2008. Utställningen hade namnet Maglehem – en plats på jorden. Se information därom:
Artikel 1
– Artikel 2
(Kristianstadsbladet 6 December 2008)
&
Maglehem – A Place on Earth 1 
– Maglehem – A Place on Earth 2
(Kristianstadsbladet Fredag 3 Oktober 2008)