1968        Världens första konstrunda ägde rum pingsthelgen 1968 under namnet ”Konstrond i Hanöland” då 11 konstnärer ställde ut i Maglehem – Degeberga – Hörröd – Skepparp. Dessa är: Ivar Ekelund, Björn Flygare, Bengt Fredriksson, Arne               Lindqvist, Walter Persson, Sven-Åke Svensson och Rudi Ramon.Från Amerikagruppen i Segesholm deltog: Lars Vikström, Vera Olsson, Gun Jonsson, Sonny Willner och Jan Danielsson med naturaföremålCurt Bjernevi var anmäld men fick förhinder i sista stund.

1969        Endast tre konstnärer deltog. Bengt Fredriksson, Sven-Åke Svensson och Björn Flygare. Inbjudan framställs av en tryckpress i jätteformat som Sven-Åke lyckas få in i lilla Lunsingahuset i Maglehem. Maskinen masskopierar ett hejdlöst antal broschyrer i flerfärgstryck. Fint väder men endast få besökare!

1970        Ingen ”Konstrond i Hanöland”. Konstnärerna får ta emot en del kritik. Det talas om ”ett publikfriande jippo”.

1971        Antalet utställare detta år är hela 52 till antalet. Intresset är nu väckt. I Degeberga träffas ett antal konstnärer från hela Östra Skåne och diskuterar fortsatt form. Namnet ändras till ”Konstveckan i östra Skåne” och arrangemanget genomförs under påsken.

1972        62 konstnärer ställer ut. Bengt Fredriksson, Helge Lundström, Björn Flygare, Ulla Kempe och Sven-Åke Svensson drar det tyngsta lasset.

1973        76 konstnärer deltar. Utställningsprogrammet utökas med konserter med bland andra Jan ”Tollarparn” och ”Peps Bluesband”..

Behovet av en fast organisation växer. En organisationskommitté med Ruth Wahlund Löderup, Helge Lundström Gislöv, Rolf Ahlberg Baskemölla, Ulla Kempe och Bengt Fredriksson samlas för ett möte på hotellet i St. Olof. En interimsstyrelse bildas. Stadgar formuleras.

1974       Ett 80-tal konstnärer träffas på Hammenhögs Gästis och

Östra Skånes Konstnärsgille ÖSKG bildas för att arrangera konstrundan fortsättningsvis.

Bengt Fredriksson, en av de visionära konstnärerna från första konstrundan, väljs till gillets förste ordförande.