Foto: LARS EKLUND

Torget
Solgården till höger
Församiingshemmet
Sockenvägen söderut