Foto: LARS EKLUND

Maglehems kyrka med boulebanan i förgrunden
Torget
Solgården till höger
Församiingshemmet
Sockenvägen söderut