Program sommaren 2020

Tillhör Jönköpings läns museum • Lördagen 5 september – söndagen 13 september Gerhard Nordström-utställning i GALLERI:ROOTH Julebodavägen 94. LÄS MER!

Program hösten 2019

29 september Årsmöte i Brandkårsstugan Vid årsmötet  presenterade Mats Österberg ett förslag på förnyelse av torgmiljön i Maglehem. 27 oktober Konst-workshop med Gunilla Jones. Brandkårsstugan 24 november Konstbesök hos Håkan Berg