Kulturföreningens program för verksamhetsåret 2023

Söndagen den 5 mars kl. 14.00 – 16.00
Kulturföreningen visar dokumentär-filmen ”Historiens största konststöld”. 650 000 konstverk stals under 2:a världskriget av nazisterna. Herman Göring var den största förbrytaren. Återlämning av konsten till anhöriga är långtifrån färdig.
Lokalen är Brandkårsstugan. Entré 50 kr – kaffefika ingår.

Under Konstrundan, 7 – 16 april, ställer kulturföreningen ut Storbilder från ”Konsthållplatsens” utställningar. Plats: Gräsmattan nedanför Brandkårsstugan. Frilufts-utställningen innehåller bilder av Annika Fajersson, Sophia Callmer och Håkan Berg.

Söndagen den 7 maj – Årsmöte för Kulturföreningen kl. 14.00 – 16.00.
Efter årsmötet berättar konstnären Freja Hillfon om idéerna kring Bränneriets utveckling och framtid. Också något om pappa Kurt-Göstas och farmor Herthas betydelse för hennes eget konstnärskap. Lokalen är Brandkårsstugan. Föreningen bjuder på lite förtäring.

Söndagen den 28 maj kl. 14.00 – 16.00
Vi följer med museichefen Lena Alebo på en stadsvandring i 900 år gamla Simrishamn. Lena berättar om fattigdom, nöjesliv, turism, byggnader, gator och torg och ger liv åt staden med personskildringar och öden genom tiden.
Vi besöker även Österlens Museum och nya basutställningen om Simrishamn. Kommunens avgift 150 kr!
Samling torget i Maglehem kl. 13.00.

”Nationaldagen” Tisdagen den 6 juni kl. 14.00 – 16.00
Haikuvandring” i Drakamöllans naturreservat under ledning av Sten Svensson från ”Svenska Haikusällskapet”. Vi får en introduktion i konsten att skriva ”haikudikter”. Alla får tillfälle pröva formulera sig i denna uråldriga japanska diktform. Samling: Drakamöllans gårdshotell.
Entré 100 kr – ingår kaffefika.
Se programmet som pdf-fil 

Den 12 juli samtalade professorerna Sven-Erik Liedman och Pär-Inge Gustafsson omkring den legendariske kyrkoherden Erik Söderberg i Maglehem. Erik S. var verksam som kyrkoherde mellan 1922 till 1955
Samtalet förlades till den gamla Prästgården i Maglehem. Gården ägs numera av två medlemmar i Kulturföreningen, Ira och Pontus Gustafson/Isaksson

Den 20 augusti genomförde vi en guidad visning av Kivik Arts Centers friluftsutställning utanför Kivik.

Den 22 oktober förläste kulturgeografen Anna Hasselborg om kvinnosakskvinnan Augusta Lundin. Hon verkade vid 1900-talets inledning och deltog aktivt i rösträttskampen för kvinnor.

Den 26 november berättade Freja Hillfon om sin farmors och pappas konstnärskap: Hertha Hillfon och Curt-Gösta Curre Hillfon.