Projektet ”Tätorternas Vardagsrum”

Under våren 2023 har Maglehems Kulturförening, Byarådet och Maglehems Frivilliga Brandkår agerat bollplank till ett kommunalt projekt benämnd ”Tätorternas Vardagsrum”. Idén har varit att formulera och beskriva hur fyra olika torgmiljöer runt om i kommunen skulle kunna utvecklas som kreativa mötesplatser. De fyra platserna är Maglehems torg, Fjälkinge torg samt två torgmiljöer i centrala Kristianstad.
Konkreta förslag har tagits fram i ett samspel mellan kommunen och ett antal arkitektkontor. Under två veckor i 5 – 26 september 2023 kommer en offentlig utställning att monteras upp invid torget i Maglehem där de visionära förslagen för vår tätort presenteras.
Resultatet blev en riktig folkfest när projektet visades upp i form av en skärmutställning vid torget i Maglehem. Vid den tankeväckande vernissagen deltog cirka 90 personer från byn.

Kulturföreningens konstutställning 2023

I år har vi valt att komplettera Håkan Bergs bilder på Konsthållplatsen med bilder av Annika Fajersson och Sophia Callmer, som tidigare smyckat hållplatsen mellan åren 2019 – 2022. Maglehems Kulturförening har de senaste åtta åren valt att presentera nu verksamma konstnärer i området runt Maglehem genom utställning av stora bilder på den gamla busshållplatsen mitt i byn, idag kallad Konsthållplatsen.

Bilderna, tryckta i väderbeständigt material, sitter uppe i två år varefter de byts ut och ersätts av verk från en ny konstnär som därefter smyckar Konsthållplatsen under nästföljande tvåårs-period. Ända sedan 1940-talet har området runt Maglehem lockat konstnärer från hela landet. Landskapet, naturen, de öppna hedarna, bokskogen och framförallt ljuset från Hanöbukten, allt tillsammans har verkat som en magnet för många människor – särskilt konstnärer och landskapsmålare.

Tack till:

  

´

Kulturföreningens program för verksamhetsåret 2023

Söndagen den 5 mars kl. 14.00 – 16.00
Kulturföreningen visar dokumentär-filmen ”Historiens största konststöld”. 650 000 konstverk stals under 2:a världskriget av nazisterna. Herman Göring var den största förbrytaren. Återlämning av konsten till anhöriga är långtifrån färdig.
Lokalen är Brandkårsstugan. Entré 50 kr – kaffefika ingår.

Under Konstrundan, 7 – 16 april, ställer kulturföreningen ut Storbilder från ”Konsthållplatsens” utställningar. Plats: Gräsmattan nedanför Brandkårsstugan. Frilufts-utställningen innehåller bilder av Annika Fajersson, Sophia Callmer och Håkan Berg.

Söndagen den 7 maj – Årsmöte för Kulturföreningen kl. 14.00 – 16.00.
Efter årsmötet berättar konstnären Freja Hillfon om idéerna kring Bränneriets utveckling och framtid. Också något om pappa Kurt-Göstas och farmor Herthas betydelse för hennes eget konstnärskap. Lokalen är Brandkårsstugan. Föreningen bjuder på lite förtäring.

Söndagen den 28 maj kl. 14.00 – 16.00
Vi följer med museichefen Lena Alebo på en stadsvandring i 900 år gamla Simrishamn. Lena berättar om fattigdom, nöjesliv, turism, byggnader, gator och torg och ger liv åt staden med personskildringar och öden genom tiden.
Vi besöker även Österlens Museum och nya basutställningen om Simrishamn. Kommunens avgift 150 kr!
Samling torget i Maglehem kl. 13.00.

”Nationaldagen” Tisdagen den 6 juni kl. 14.00 – 16.00
Haikuvandring” i Drakamöllans naturreservat under ledning av Sten Svensson från ”Svenska Haikusällskapet”. Vi får en introduktion i konsten att skriva ”haikudikter”. Alla får tillfälle pröva formulera sig i denna uråldriga japanska diktform. Samling: Drakamöllans gårdshotell.
Entré 100 kr – ingår kaffefika.
Se programmet som pdf-fil 

Den 12 juli samtalade professorerna Sven-Erik Liedman och Pär-Inge Gustafsson omkring den legendariske kyrkoherden Erik Söderberg i Maglehem. Erik S. var verksam som kyrkoherde mellan 1922 till 1955
Samtalet förlades till den gamla Prästgården i Maglehem. Gården ägs numera av två medlemmar i Kulturföreningen, Ira och Pontus Gustafson/Isaksson

Den 20 augusti genomförde vi en guidad visning av Kivik Arts Centers friluftsutställning utanför Kivik.

Den 22 oktober förläste kulturgeografen Anna Hasselborg om kvinnosakskvinnan Augusta Lundin. Hon verkade vid 1900-talets inledning och deltog aktivt i rösträttskampen för kvinnor.

Den 26 november berättade Freja Hillfon om sin farmors och pappas konstnärskap: Hertha Hillfon och Curt-Gösta Curre Hillfon.