Projektet ”Tätorternas Vardagsrum”

Under våren 2023 har Maglehems Kulturförening, Byarådet och Maglehems Frivilliga Brandkår agerat bollplank till ett kommunalt projekt benämnd ”Tätorternas Vardagsrum”. Idén har varit att formulera och beskriva hur fyra olika torgmiljöer runt om i kommunen skulle kunna utvecklas som kreativa mötesplatser. De fyra platserna är Maglehems torg, Fjälkinge torg samt två torgmiljöer i centrala Kristianstad.
Konkreta förslag har tagits fram i ett samspel mellan kommunen och ett antal arkitektkontor. Under två veckor i 5 – 26 september 2023 kommer en offentlig utställning att monteras upp invid torget i Maglehem där de visionära förslagen för vår tätort presenteras.
Resultatet blev en riktig folkfest när projektet visades upp i form av en skärmutställning vid torget i Maglehem. Vid den tankeväckande vernissagen deltog cirka 90 personer från byn.