Kulturföreningens konstutställning 2023

I år har vi valt att komplettera Håkan Bergs bilder på Konsthållplatsen med bilder av Annika Fajersson och Sophia Callmer, som tidigare smyckat hållplatsen mellan åren 2019 – 2022. Maglehems Kulturförening har de senaste åtta åren valt att presentera nu verksamma konstnärer i området runt Maglehem genom utställning av stora bilder på den gamla busshållplatsen mitt i byn, idag kallad Konsthållplatsen.

Bilderna, tryckta i väderbeständigt material, sitter uppe i två år varefter de byts ut och ersätts av verk från en ny konstnär som därefter smyckar Konsthållplatsen under nästföljande tvåårs-period. Ända sedan 1940-talet har området runt Maglehem lockat konstnärer från hela landet. Landskapet, naturen, de öppna hedarna, bokskogen och framförallt ljuset från Hanöbukten, allt tillsammans har verkat som en magnet för många människor – särskilt konstnärer och landskapsmålare.

Tack till:

  

´