Kristianstads kommun har uppmärksammat vilken fin boule-anläggning vi tillsammans har byggt upp i Maglehem. Banorna är mycket välskötta. Vi får dessutom hjälp med generös gräsklippning av kommunens parkförvaltning. Tack Anja!
Det bästa med anläggningen är dock att det blivit en mycket trevlig samlingsplats för alla.
Vi tilldelades i höstas ett bidrag på 10 000 kr från kommunen inte minst mot bakgrund till den betydelse de allmänna banorna har för både lek och allvar mitt i byn!
Alla är välkomna att använda banorna helt fritt och när som helst.
Under våren lät vi bygga en liten redskapsbod invid banorna. Där finns extra klot för den som saknar. Där förvarar vi också den större krattan för banskötseln. Den dras fram med ett rep.
De som vill spela tillsammans och kanske få lite tips om boulespelets hemligheter är välkomna: Onsdagar, Lördagar och Söndagar kl. 16.00. Detta om inte vädret ställer till det.
Välkomna hälsar
Boulesällskapet/ Gösta