Maglehems Kulturförening erhöll för två år sedan ett bidrag från EU´s Leaderprojekt.
Tanken var att bygga ett utställningsrum tillsammans med en anslagstavla och en mindre försäljningsyta för enklare torghandel i kanten av den södra delen av torget. Mats Ö gjorde en förtjänstfull ritning för det hela.
Tyvärr visade det sig att projektet gick inte gick att förena med en liten ideell förening.
Föreningens ansvar sträckte sig över ett brett fält. All skötsel/renovering/åverkan mm. skulle åvila föreningen med kostnadsansvar. Likaså torghandeln. Dessutom krävde kommunen att vi tecknade ett Arrendeavtal för anläggningen med en årlig kostnad på flera tusen kronor.
Projektet är nu avvecklat och pengarna har skickats tillbaka.
Maglehems Kulturförening/ Gösta