Kristianstads kommun utsåg i fjol Maglehems torg som en av fyra intressanta centrumbildningar. Dessa erbjöds att få professionellt stöd för idéer och visioner för en fortsatt positiv utveckling i riktning mot det som redan var på gång på resp. ort.
Projektet var statligt finansierat tillsammans med Kristianstad kommuns egna förvaltningar/tjänstemän.
Resultatet blev en utställning som visades v. 36 och 37 under september månad på torget i Maglehem. Vernissagen den 5 sept. var synnerligen välbesökt. Många frågor cirkulerade och en del var oklart och många frågor förblev obesvarade.
Dokumentationen finns kvar och det handlade om Visioner, inte vad kommunen hade avsatt i pengar för att förändra. Tanken var att ta fram inspirerande förslag och visionära idéer. I förlängningen är det sedan upp till oss i Maglehem att själva formulera och konkretisera vad som kan var intressant och viktigt att utveckla i vår närhet.
Maglehems Kulturförening/ Gösta