Utställningen i massmedia

Mer information om Maglehemskonstnärernas fantastiska resa till Moskva och deras utställning där 2011.

2011 fick elva konstnärer bosatta och verksamma i Maglehem en inbjudan att ställa ut på Moskvas Museum för Modern Konst, MMOMA. Museet som invigdes 1999 är det första statliga museum i Ryssland vars verksamhet helt koncentrerar sig på 1900- och 2000-talens konst. I sällskap hade de ryska konstnärerna projektets koordinator Maria Kalinina, chefen för MMOMA:s utställningsverksamhet Alexei Novoselov och museichefen Vasiliy Tsereteli. Förutom att visa sin konst, möta inbjudna journalister och kulturverksamma personer kom de ryska konstnärerna att genom samtal och workshops spegla det ryska konst- och kulturlivet. Utställningen öppnades officiellt den 20 juni 2011 av Beate Sydhoff och i närvaro av representanter från MMOMA.
The project ”Maglehem – A Place on Earth” was presented in the Moscow Museum of Modern Art from August 8 to September 10, 2011. The project featured: Art works of fifteen artists:

Jan-Bertil Andersson
Håkan Berg
Åke Carlström
Pia Carlström
Maria Hillfon
Curt Hillfon
Thomas Larsson
Åsa Lindsjö
Anna Rochegova-Cederholm
Malin Schönbeck
Annika Fajersson
Christer Wedman
Erika Wedman
Gunilla Widholm
Irene Trotzig

 

 

 

 

 

 

Bakgrunden:

2008 premiärvisades konst- och filmutställningen Maglehem – en plats på jorden på Aoseum i Åhus. I publiken fanns en kurator från Moskvas Museum för Modern konst (MMOMA). Detta ledde till att tre år senare samma utställning med konstnärerna från Maglehem visades på Moskvas Museum för Modern konst, med de svenska konstnärerna närvarande.
Projektansvariga var Lars Cederholm, Maria Ionova-Gribina och Anna Rochegova-Cederholm.