Program våren 2022

Söndagen den 6 mars kl. 14.00 i Brandkårsstugan i Maglehem

Kulturföreningen visar filmen ”Bortom det synliga”. Filmen om konstnärinnan Hilma af Klint! Hennes ”upptäckta” konstnärskap tog konstvärlden med storm.

Söndagen den 10 april

kl. 14.00: Kulturföreningens Årsmöte
15.00: Museichefen Lena Alebo och konstpedagogen Maria Heijbel från Österlens Museum berättar om ”Konstnärer på Österlen vid förra sekelskiftet”.

Lördagen den 7 maj mellan kl. 11.00 – 15.00
arrangerar kulturföreningen den traditionella ”Maglehemsdagen” på torget i Maglehem.

Söndagen den 22 maj kl. 14.00 – 16.00: ”Det vilda livet i trädgården”

På den Biologiska Mångfaldens Dag besöker vi Sophia Callmer och Martin Stoltze på Lillehemsvägen 166. Vi hör om trädgård med naturen som inspiration, om vilda växter, ängar, fjärilar och om sandjordens utmaningar. Vi känner de båda kanske mer som företagarna i ”Drakängen Natur och Trädgård”

Måndagen den 6 juni, Nationaldagen, kl. 14.00 – 16.00

”Haikuvandring” i Kumlan/Drakamöllans naturreservat under ledning av Sten Svensson från ”Svenska Haikusällskapet”. Vi får en introduktion i konsten att skriva ”haikudikter”. Alla får tillfälle pröva formulera sig i denna uråldriga japanska diktform.

 Vi skickar påminnelse/inbjudan till varje enskilt program.

Följ oss gärna på vår hemsida och genom facebook:

www.maglekultur.se      www.facebook.com/maglehemskulturforening

Välkomna till ett nytt förhoppningsvis friskt kulturår!

Styrelsen för Maglehems Kulturförening   /  Ordf. Gösta Eklund

MAGLEHEMS BOULESÄLLSKAP

Boulesällskapet hälsar alla gamla och nya spelare välkomna till spel ons-, lör, och söndagar kl. 16.00 på boulebanan vid torget i Maglehem. Glöm inte att den sociala samvaron är lika viktig som själva boulespelandet. Kom med och öppna upp för nya bekantskaper