Maglehemsdagen 2023

Bilderna är från Kultuturföreningens arrangemang Magleghemsdagen 2022-2023. Årets Maglehemsdag arrangeras den 25 maj 2024 vid Bygdegården i Maglehem. Kulturföreningen startade Maglehemsdagen redan år 2015. Då placerat vid torget/brandkårstugan mitt i byn. Arrangemanget togs över av föreningen Vi i Maglehem ViM från 2023. Kostnaderna för arrangemanget på torget blev för höga för föreningen och den trivsamma […]

Projektet ”Tätorternas Vardagsrum”

Under våren 2023 har Maglehems Kulturförening, Byarådet och Maglehems Frivilliga Brandkår agerat bollplank till ett kommunalt projekt benämnd ”Tätorternas Vardagsrum”. Idén har varit att formulera och beskriva hur fyra olika torgmiljöer runt om i kommunen skulle kunna utvecklas som kreativa mötesplatser. De fyra platserna är Maglehems torg, Fjälkinge torg samt två torgmiljöer i centrala Kristianstad. […]