Maglehemsdagen 2023

Kulturföreningen inviger Håkan Bergs konstverk Konsthållplatsen
Torgmadam under Maglehemsdagen 2022

Bilderna är från Kultuturföreningens arrangemang Magleghemsdagen 2022-2023.

Årets Maglehemsdag arrangeras den 25 maj 2024 vid Bygdegården i Maglehem.

Kulturföreningen startade Maglehemsdagen redan år 2015. Då placerat vid torget/brandkårstugan mitt i byn.

Arrangemanget togs över av föreningen Vi i Maglehem ViM från 2023.

Kostnaderna för arrangemanget på torget blev för höga för föreningen och den trivsamma formen för torgdagen gick tyvärr inte att rädda.

Projektet ”Tätorternas Vardagsrum”

Under våren 2023 har Maglehems Kulturförening, Byarådet och Maglehems Frivilliga Brandkår agerat bollplank till ett kommunalt projekt benämnd ”Tätorternas Vardagsrum”. Idén har varit att formulera och beskriva hur fyra olika torgmiljöer runt om i kommunen skulle kunna utvecklas som kreativa mötesplatser. De fyra platserna är Maglehems torg, Fjälkinge torg samt två torgmiljöer i centrala Kristianstad.
Konkreta förslag har tagits fram i ett samspel mellan kommunen och ett antal arkitektkontor. Under två veckor i 5 – 26 september 2023 kommer en offentlig utställning att monteras upp invid torget i Maglehem där de visionära förslagen för vår tätort presenteras.
Resultatet blev en riktig folkfest när projektet visades upp i form av en skärmutställning vid torget i Maglehem. Vid den tankeväckande vernissagen deltog cirka 90 personer från byn.