Konstnärsliv i Maglehem 1940-1980

Utställningen i massmedia

En retrospektiv utställning på Maglegårda
19 – 29 juni 2014

Maglehems Kulturförening bjöd in till en tio dagar lång konstutställning på Maglegårda konsthall på temat ”Konstnärsliv i Maglehem under 40 år 1940-1980”.

Biografier över utställda konstnärer

Under denna period samlades många av den tidens konstnärer i och runt Maglehem för att hämta inspiration för sitt konstnärliga skapande men också för att uppleva den unika gemenskapen med konstnärskollegor som Maglehem erbjöd. Kombinationen av fantastisk natur och magiska ljusförhållande gjorde att i Maglehem/Knäbäcksområdet samlades ett stort antal konstnärer under kortare och längre perioder.

Traditionen består ännu i denna dag. Maglehems Kulturförening kunde konstatera att bygden idag kan räkna till ett tiotal fast boende konstnärer området.

Utgångspunkten för utställningen och de konstnärer som föreningen ställde ut var Ulrika Lindhagens artikel i Gärds Härads Hembygdsförenings årsbok 1990 ”Konstnärsliv i Maglehem från 40-tal till 90-tal”. Dock gjorde Kulturföreningen en begränsning till de första 40 åren. Läs Ulrika Lindhagens artikel.

Kulturföreningen hade förmånen att få låna konstverk till utställningen, dels från privata ägare i och omkring Maglehem, dels från konstnärer som fortfarande var verksamma och även från anhöriga till tidigare verksamma konstnärer. Utställningen marknadsfördes under Kristanstad kommuns 400-års jubileum.

Utställningen var öppen alla dagar under perioden 19 – 29 juni 2014. Konstvetaren Thomas Kjellgren från Kristianstad invigde utställningen torsdagen den 19 juni kl. 15.00.

Konstnärer:
Bertil Anzén, Kerstin Blomberg, Gyda Brunner, Nils-Göran Brunner, Gösta Calmeyer, Gösta Dagermark, Allan Dollmén, August Ehrenberg, Ivar Ekelund, William Fleetwood, Stina Forsell, Björn Hallström, Curt Hillfon, Maria Hillfon, Harry Johnsson, Anders Kappel, Nils Larsson, Gunnel Nääs-Larsson, Gösta Lindqvist, Gerd Melén, Staffan Nihlén, Axel Nilsson, Gerhard Nordström, Gunnar Norrman, Erik Ohlsson, Dagmar Rickman, Gunnar Ruda, Per Skovdal, Sven-Åke Svensson, Ulla Tanderfelt, Isabella Wrangel.