Utställningen i massmedia

Invigningsbesökare "Textil från förr och nu"
Invigningsbesökare ”Textil från förr och nu”

TEXTIL –
Från förr och nu

Malin Schönbecks och Anna Örtemos textila konstutställning var en del av den textila kulturarvsutställningen.

Maglegårda 23 juni – 3 juli 2016

Maglehem och Olseröd har ett unikt kulturellt arv bland annat i form av textil allmogekonst från bygdens gamla gårdar. Traditionen av kreativt skapande bärs idag upp av ett stort antal aktiva konstnärer i detta område. Maglehems Kulturförening visade i 2016 års utställning på Maglegårda hur de gamla traditionerna och den moderna konsten på ett spännande sätt samspelar och bygger broar mellan dåtid och nutid.

img_6958Utställningen ”TEXTIL från förr till nu” var ett nära samarbete mellan 3 gårdar, två konstnärer och Maglehems Kulturförening.

Dessa tre gårdar har alla gått i arv i många generationer, vilket inneburit att textilier och andra föremål stannat kvar på gårdarna.

Olseröd nr 1, Hallagård, Bo och Barbro Thell samt Eivor Karlsson.

Maglehem nr 7, Sven-Axel och Rut Nilsson.

– Maglehem nr 5, Maglegårda, Ingemar och Gull-Britt Olsson.img_6962

Den gamla brukskonsten från gårdarna i form av äldre textilier är kulturhistoria och levandegör ett kulturarv med en fantastisk hantverksskicklighet och en hållbarhet i färg och form. Som kontrast till dagens ”slit-och-släng-samhälle” visade utställningen brukskonst från gårdarna ända tillbaka till senare delen av 1600-talet och fram till tidigt 1900-tal.

Två konstnärer, Malin Schönbeck och Anna Örtemo, visade aktuell textilkonst som en replik till den gamla allmogekonsten.

Malin och Anna har sedan sin uppväxt haft en nära relation till textil brukskonst och återkommer ofta i sina konstnärliga uttryck till textila material. De använder både begagnade och nya textilier som bearbetas och återbrukas i skulpturer och installationer.img_6993

Ambitionen med utställningen var att knyta an till ett ökat intresse och nyfikenhet kring allmogekonst, brukshantverk, hemslöjd samt till dagsaktuella textila konstnärliga uttryck.

Vår förhoppning var att besökare skule låta sig inspireras av detta brobygge mellan ”dåtid och nutid – förr och nu”.

Maglehems Kulturförening

Läs detaljer om utställningens gårdar och deras inventarier

TEXTIL - Från förr och nu

Gösta Eklund hälsar välkommen till utställningen ”TEXTIL – från förr till nu” den 23 juni 2016. Chefen för Österlens museum Lena Alebo invigde sen utställningen tillsammans med konstkritikern Dennis Dahlqvist. Textilkonstnären Malin Schönbeck till höger i bild berättade om sin och konstnärskollegan Anna Örtemos textila konst-utställning.

Flyer som PDF

Affisch som PDF

Läs också: